گیت سه اهرمی

گیت کنترل تردد به منظور کنترل افراد در  مسیر خاص یا جهت ورود و خروج پرسنل از آن استفاده میشود. این گیت ها با نام های گیت باشگاهی یا گیت حضور و غیاب و یا حتی دستگاه کنترل تردد نام برده میشود. در جهت تسریع در انجام تردد و بنا به درخواست مشتری گیت های مختلفی وجود دارد که نیاز مشتریان را برآورده میسازد.

انواع گیت سه اهرمی باشگاهی

گیت های دو پایه سامانه هوشمند ماداکتو در جهت تسریع تردد در اماکن عمومی با تردد بالا مانند ایستگاه اتوبوس و مجموعه ورزشی های بزرگ نصب و راه اندازی میشود.

گیت تک پایه سامانه هوشمند ماداکتو به دلیل کیفیت بالا و ابعاد کوچک مورد استفاده در استخرها، باشگاه های ورزشی و … قرار میگیرد