گیت تمام قد ورزشگاهی

گیت کنترل تردد به منظور کنترل افراد در  مسیر خاص یا جهت ورود و خروج پرسنل از آن استفاده میشود. این گیت ها با نام های گیت باشگاهی یا گیت حضور و غیاب و یا حتی دستگاه کنترل تردد نام برده میشود. در جهت تسریع در انجام تردد و بنا به درخواست مشتری گیت های مختلفی وجود دارد که نیاز مشتریان را برآورده میسازد.

انواع گیت تمام قد باشگاهی

این گیت های تمام قد که در مراکز هواپیمایی، ورزشگاه ها و استادیوم های بزرگ نصب میشود از امنیت بسیار بالایی برخوردار است

این نوع گیت ها که به گیت تمام قد معروف است، در محل های مهمی که از اهمیت بالایی برخوردار است، نصب و راه اندازی میگردد