کنترل شهریه باشگاهی

کنترل شهریه باشگاهی

یک اتوماسیون کامل از تجهیزات باشگاهی میباشد که به منظور تجهیز نمودن مکان ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان با استفاده از آن کلیه امور مرتبط با مدیریت مالی و شهریه باشگاهی را به صورت کامل مدیریت نمود.

 

کارت عضویت:

با استفاده از این کارت علاوه بر دسترسی ورود به مجموعه ورزشی میتوان اطلاعات مرتبط با هر فرد و شماره اخصاصی مرتبط با آن باشگاه را در هر کارت پیاده سازی نمود. با کمک یه پرینتر مجهز میتوان ناو و شماره و همچنین عکس افراد را بر روی کارت ها چاپ نمود.

 

نرم افزار جامع باشگاهی

با استفاده از این نرم افزار کنترل شهریه پرسنل ممکن میباشد و میتوان با استفاده از این نرم افزار مدیریت کام و جامعی بر روی پرسنل سازمان انجام داد. عضویت افراد بر اساس ماه و سالیانه در نرم افزار قابل تمدید و اجرراست و میتوان کسری و یا اضافه کارکرد اعضای باشگاه را در نرم افزار باشگاهی مشاهده نمود.

همچنین شما میتوانید با استفاده از جستجو های زیر به این مطلب دست پیدا کنید.

قیمت اتوماسیون باشگاهی

اتوماسیون باشگاه ورزشی

دستگاه ورود و خروج باشگاه ورزشی

اتوماسیون مجموعه های ورزشی

نرم افزار باشگاهی

قیمت گیت ورود و خروج

قیمت گیت باشگاهی

نرم افزار اتوماسیون باشگاهی

چرخه کار اتوماسیون هوشمند جامع ورزشی ماداکتو