پرینتر

گیت کنترل تردد به منظور کنترل افراد در  مسیر خاص یا جهت ورود و خروج پرسنل از آن استفاده میشود. این گیت ها با نام های گیت باشگاهی یا گیت حضور و غیاب و یا حتی دستگاه کنترل تردد نام برده میشود. در جهت تسریع در انجام تردد و بنا به درخواست مشتری گیت های مختلفی وجود دارد که نیاز مشتریان را برآورده میسازد.

انواع پرینتر ورزشی

پرینتر حرارتی

پرینتر حرارتی

گیت کنترل تردد سه اهرمی یکی از پرکاربردترین گیت های کنترل تردد میباشد که در اماکن مختلف ورزشی نظیر باشگاه ها، ورودی مجموعه های ورزشی و … مورد استفاده قرار میگیرد.

پرینتر چاپ کارت RFID

گیت کنترل تردد سه اهرمی یکی از پرکاربردترین گیت های کنترل تردد میباشد که در اماکن مختلف ورزشی نظیر باشگاه ها، ورودی مجموعه های ورزشی و … مورد استفاده قرار میگیرد.

فیش پرینتر

گیت کنترل تردد سه اهرمی یکی از پرکاربردترین گیت های کنترل تردد میباشد که در اماکن مختلف ورزشی نظیر باشگاه ها، ورودی مجموعه های ورزشی و … مورد استفاده قرار میگیرد.