نرم افزار حسابداری باشگاه ورزشی

نرم افزار حسابداری باشگاه ورزشی

با استفاده از نرم افزار حسابداری باشگاهی یا نرم افزار حسابداری ورزشی میتوان لیستی از بدهکاران و یا بستانکاران مجموعه را شناسایی کرد. این نرم افزار باشگاه ورزشی امکان گزارش گیری از موجودی صندوق را نیز دارا میباشد. همچنی گزارش ریز کارکرد افراد در نرم افزار وجود دارد.

با ارتقاء نرم افزار حسابداری ورزشی میتوانید علاوه بر موارد فوق گزارش پیشرفته تری از حساب اعضا را داشته باشید. در نرم افزار پیشرفته حسابداری امکان ثبت ورود و خروج مربیان وجود دارد. ازدیگر امکانات این نرم افزار حرفه ای ورزشی میتوان به موارد زیر اشاره نمود

 • ثبت تمامی اطلاعات مالی و مشاهده تمامی اطلاعات مالی عضویت
 • گزارش عملکرد و موجودی صندوق
 • گزارش لیست حساب کل طرف حسابها(صورت وضعیت اشخاص به صورت یکجا)
 • دارای تقویم فارسی با تعطیلات رسمی در سال جاری
 • گزارشات مدیریتی شامل :درآمد باشگاه به تفکیک عملکرد رشته های ورزشی و مربیان
 • هزینه های باشگاه به تفکیک نوع هزینه و نمایش سود و زیان باشگاه در محدوده زمانی مشخص شده به تفکیک عملکرد رشته های ورزشی و مربیان
 • محاسبه و پرداخت حقوق و درصد مربيان
 • هزینه های باشگاه به تفکیک نوع هزینه و نمایش سود و زیان باشگاه در محدوده زمانی مشخص شده
 • صدور کارت هدیه و عملکرد انها، ورودیه با لاکر، و عملیات آنها
 • امکان دریافت حق بیمه، امکان تعریف عامل فروش در فاکتور ها، امکان اتصال نرم افزار به دستگاه های ترمینال
 • گزارشات مدیریتی شامل درامد باشگاه،تفکیک عملکرد رشته های ورزشی و مربیان
 • محاسبه حضور و غیاب و ثبت ورود و خروج مربیان
 • کنترل و مشاهده و چاپ صورتحساب و عملکرد حساب هر یک از اعضا بدهکار و بستانکار(به صورت مجزا)
 • محاسبه کسر کار و اضافه کار مربیان

چرخه کار اتوماسیون هوشمند جامع ورزشی ماداکتو