ریدر تشخیص چهره

ریدر باشگاهی دستگاهی است که یک شماره یا ID که نشان دهنده یک درخواست تردد می باشد را به کنترلر ارسال می کند. انواع ریدر ها شامل ریدرهای RFID، ریدرهای بیومتریک همچون اثر انگشت، تشخیص چهره می باشند. ریدرهای RFID شماره ثبت شده در تگ یا کارت RFID را به کنترلر می فرستد و یک ریدر بیومتریک با توجه به مشخصه بیومتریک شخص او را شناسایی کرده و شماره منصوب شده به آن شخص را برای کنترلر ارسال می کند.

انواع ریدر تشخیص چهره