ریدر باشگاهی – کنترل شهریه باشگاهی

ریدر باشگاهی دستگاهی است که یک شماره یا ID که نشان دهنده یک درخواست تردد می باشد را به کنترلر ارسال می کند. انواع ریدر ها شامل ریدرهای RFID، ریدرهای بیومتریک همچون اثر انگشت، تشخیص چهره می باشند. ریدرهای RFID شماره ثبت شده در تگ یا کارت RFID را به کنترلر می فرستد و یک ریدر بیومتریک با توجه به مشخصه بیومتریک شخص او را شناسایی کرده و شماره منصوب شده به آن شخص را برای کنترلر ارسال می کند. از این ریدر جهت کنترل شهریه باشگاهی نیز استفاده میشود

انواع ریدر های باشگاهی

ریدر های تشخیص چهره مناسب مجموعه هایی است که نمیخواهند به هر دلیلی اعم از چربی و یا کثیفی دست، عدم حمل کارت و … از ریدر های دیگر یا کنترل شهریه باشگاهی استفاده کنند، مناسب میباشد

ریدر های اثر انگشتی مناسب برای مدیرانی است که امنیت ورود و خروج افراد مهم میباشد و میخواهند درصد تقلب و خطا به 0 برسد. این ریدر ها به صورت بیومتریک عمل میکنند.

ریدر های کارتی کنترل شهریه باشگاهی ضد آب ماداکتو، مخصوص مجموعه ها و مراکز باشگاهی هستند که در محیط های باز و یا محیط  کاریشان دارای رطوبت بالایی دارند  مناسب میباشد